stena spyr sot och svavel över staden

Lokaliseringen av Stenas färjorna i de inre hamnarna hindrar många Göteborgare från att enkelt nå vattnet och låser värdefull mark som skulle kunna bli stad – vilket Yimby har skrivit om. Dessutom förorenar färjorna staden – både indirekt via den tung lastbilstrafik färjorna drar in i centrala staden och även direkt. Färjorna använder en svavelhaltig tjockolja som in princip endast får brännas av fartyg och som ger stora utsläpp av framförallt svavel och sot. Svaveldioxid kan ge negativa effekter på andningsorganen. Sot ökar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Utsläppen orsakar dödsfall och försurning och därför ska ett nytt svaveldirektiv tvinga sjöfarten att antingen satsa på dyr avgasrening eller byta till renare drivmedel. I en GP intervju säger Stena-koncernens Dan Sten Olsson att

”Beslutet är koko.”

Senast år 2015 måste fartygen bli renare. Så i minst två år till får vi dras med sot och svavel rakt in i centrum av Göteborgs miljözon. Färjorna och lastbilstrafiken till färjorna är helt enkelt undantagna från miljözonens krav. Jag kan inte låta bli att se färjorna som gamla fabriker med rykande skorstenar som kommer på besök från svunna tider. Det är sotet vi ser på bilderna men den osynliga svavlet är ett värre utsläpp.

stena1
stena2

För övrigt har GP ett ännu värre foto på Stenas utsläpp.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

barn, buller och baden baden

Hyfsat nybyggt vid Linholmsallén.

Mellan barnets utstutsande boll och buss 16 – ingenting.
Mellan innergråden och den bullriga gatan – ingenting.
Mellan utemöblerna och de snefulla som rullar hem i natten – ingenting.

Vid kritik mot öppningarna ges svaret ”Stadbyggnadskontoret anser inte att man bör stänga öppningarna mellan de tänkta punkthusen. Det skulle ändra gatubilden och innebära nackdelar i form av sämre solinfall samt hindra in- och utblickar från gården.”

Ska gatubild(?), solinfall och in- och utblickar väga tyngre än barn, hälsa och trygghet?

gatt2

Publicerat i Ljudlanskap, Slutna kvarter | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

koppling med karta

En karta för att skapa en starkare koppling mellan Linnégatan och Haga Nygata. Tänk om Poseidon istället arbetade med att göra bottenvåningen mer attraktiv för att stärka stråket.

20130623-191859.jpg

Publicerat i Koppling gata/byggnad, Stadsväv | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

berget bryter igenom

Berget bryter igenom och skapar ett avbrott i en annars lång och monoton koppling mellan byggnad och gata. När miljön är strikt linjär och rätvinklig behövs det inte mycket för att skapa en intressant detalj. Bergknallen har överlevt när hela det resterande området har tämjts med dynamit. Varför?

20130701-122902.jpg

20130617-215658.jpg

Publicerat i Detaljer, Koppling gata/byggnad | Märkt , , , | Lämna en kommentar

stadiumstudium?

Detta är ett försök att samla de små observationer, funderingar och kunskaper som dyker upp när jag studerar staden. Staden är framförallt Göteborg. Tanken är att posta en bild och/eller några korta rader – med någon form av regelbundenhet. Framtiden får utvisa hur bloggen utvecklas.

Publicerat i Allmän information | Märkt | Lämna en kommentar